Цени за оборудване и монтаж на ел.табла

 • Монтаж на предпазители в табло 11,95лв.бр.
 • Монтаж на дефектнотокова защита в табло 32,50лв.бр.
 • Монтаж на електромер трифазен 57,10лв.бр.
 • Монтаж на електромер монофазен 27,60лв.бр.
 • Монтаж на тарифен часовник 21,10лв.бр.
 • Суха разделка на кабел до 4мм2   1,15лв. ед. жило
 • Суха разделка на кабел до 10мм2   1,80лв. ед.жило
 • Суха разделка на кабел до 25мм2    2,30лв. ед.жило
 • Суха разделка на кабел до 75мм2     3,60лв.ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2  1,15лв.ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2   1,90лв.ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2    3,60лв.ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2     4,40лв.ед.жило
 • Монтаж на апартаментно табло 44,10лв.бр.

Цените са без ДДС

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo