Ремонт на стълбищно осветеление София

 В многетажните сгради с много апартаменти, коридори и етажни площадки осветлението на общите части е със система за осветление наречена стълбищно осветление. Стълбищното осветление има бутони за включване с техническото име лихт бутони, електро инсталация и РК  по цялата сграда, осветителни тела и управление на процеса на включване и изключване посредством реле за време известно още като стълбищен автомат. Системата на стълбищното осветление е доста тромава и сложна за поддръжка. 

 Намиращете се бутони по етажите и в апартаментите са с няколко водещи линии по вертикалните електрически щрангове и откриването на залепнал бутон е изключително трудно и бавно наначинание. Залепналият бутон от своя страна предизвиква непрекъснато светене на всички осветителни тела по ел. инсталацията и претоварване и изгаряне на стълбищният автомат, като това води до изгаряне на стълбищното реле.

Ремонт на стълбищно осветление

Ремонт на стълбищно осветление Ние откриваме залепнали бутони, сменяме стълбищни автомати, извършваме откриване на нагорели и повредени проводници, предлагаме смяна на осветителни тела и подмяна на старите осветителни тела със нови осветителни тела със фотоклетка и датчик за движение.

 Променяме стълбищното осветление и премахваме действието на лихт бутоните за управление на стълбищното осветление. Изключваме и стълбищният автомат и монтираме нови осветителни тела/ плафони или плафониери /с фотоклетки .

 Извършваме също и разделяне на токовите кръгове на стълбищното осветление на по-големи сгради с цел икономия на електричество. Всички знаят, че сградите са така проектирани и работят едновременно няколко етажа от стълбищното осветление без това да е необходимо.

 Ремонта и подмяната на стълбищното осветление е приоретет за всяка сграда. Ние сме екип от професионални електротехници за ремонт и поддръжка на стълбищно осветление и смяната му със датчици и фотоклетки. Преработката на стълбищно осветление от стълбищен автомат към плафони и осветителни тела с датчик се извършва за един работен ден, без къртене и без нужда да се прибирате и излизате с дни на тъмно. 

Фирма за монтаж на стълбищно осветление предлага:

 Изграждане стълбищно осветление със сензори за движение, преработване на стълбищно осветление схема, ремонт на стълбищен автомат или подмяната му с нов. евентуално е възможно изграждане на стълбищно осветление с датчици и старите осветителни тела с цел минимизиране на разходите по ремонта и преработката на ел инсталацията.

 Гаранция за преработено стълбищно осветление с датчици-24 месеца от професионален ел техник София.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo