Проточни бойлери

 Проточни бойлери намират все по-широко одобрение и се търсят все повече. Проточни бойлери се наричат електрически или газови бойлери при които водата се загрява в момента на протичане през нагревателният механизъм. Този тип бойлери са известни още като бойлери с моментно действие. Основно всички проточни бойлери биват електрически и газови бойлери. Като подгрупи могат да се разделят на проточни бойлери за баня и проточни бойлери за кухня. Има проточни бойлери с отворен нагревател и затворен такъв. На технически език се наричат проточни бойлери под налягане и проточни бойлери работещи без налягане. Проточните бойлери не се измерват в обем, а в мощност и количество загрята вода.

Проточни бойлери монтаж

 Всички бойлире от този тип е желателно да се монтират в близост до мястото на консумация на топлата вода. Това е желателно поради измерването на дебита от специално устройство в бойлера. Колкото е по-далеч точката на консумация, толкова повече загуби се натрупват в устройството и бойлера функционира неправилно, като в някои случай дори незагрява водата.

 Монтажа на проточни бойлери е доста по-лесен от монтаж на обемен електрически бойлер. Проточният бойлер има предимства и недостатъци, както и другите бойлери. Едно от най-основните предимства на всеки проточен бойлер е наличие на неограничено количество топла вода, докато при обемните бойлери това не е така.

 Основен недостатък е високата консумация и нуждата от подсилен електрически кабел и предпазител. Друг недостатък е работата с трифазен електрически ток при по-мощните проточни бойлери, които дават по-висок дебит. При газовите проточни бойлери дебита на топла вода е доста по-висок от електрическите. Консумацията на газ не е висока. Могат да се използват дюзи за работа на газ пропан бутан и на газ метан. Мощността на проточните бойлери се измерва в kW. Проточните бойлери могат да се монтират с цел захранване само на една точка (чешма или душ), както и за захранване с топла вода на централната водопроводна система в жилището. Тези които захранват само една точка са с мощност до 9 kW, а останалите до 28 – 30 kW.

Ремонт на проточни бойлери

 Оссновно се предпочитат проточни бойлери Теси, проточни бойлери Дипломат, проточни бойлери Siemens и проточни бойлери Stiebel eltron.

 Ще срещнете разногласни мнения за проточните бойлери и тяхното използване. Ние от сервиз за бойлери София ви убеждаваме, че използването на проточни електрически или проточни газови бойлери е напълно безопасно и надеждно. Разходите за поддръжка и експлоатация са по-високи за смтка на по-голямото количество топла вода, която получавате веднага без да се налага да чакате. Всички проточни бойлери са снабдени с защити, които гарантират безпроблемното използване на проточния бойлер. Естествено при правилен монтаж и свързване по ел схема на производителя. Препоръчително е налицие на ДТЗ и трилинейна ел инсталация. 

 Цените на проточните бойлери са доста плаващи и различни в зависимост от марката, мощността на бойлера и неговото качество.

 Ние предлагаме доставка и монтаж на проточни бойлери, както и ремонт на електрически проточни бойлери и газови бойлери. Ремонт на проточни бойлери по домовете. Цени за ремонт на бойлери вижте тук.

 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo