Икономични бойлери

  Икономични бойлери е понятие, които е объркващо и малко противоречиво. Естествено има бойлери с по-мощни електрически нагреватели и бойлери с по-слаби електрически нагреватели. Енергията необходима за подгряване на определено количество вода обаче е постоянна величина. Нужната ел.енергия зависи от температурата на загряване на водата и входящата температура на студената вода към бойлера.

Икономични бойлери, бойлер икономия на електроенергия

 Най-икономичният бойлер това е изключеният бойлер. Естествено обаче бойлера е монтиран с цел да загрява вода. За да се направи някаква икономия на енергия и в същото време да имаме топла вода има няколко начина. Да използваме само нощна електроенергия, като включваме бойлера да загрява от 10 – 6 часа, като превключването може да се осъществи и автоматично посредством таймер за бойлер или часовников механизъм.

 Друг вариант е да не изключваме бойлера 24/7, но температурата на подгряване на водата да е около 50-60 градуса по Целзий. Така имате постоянно топла вода с по-малко топлозагуби, понеже с увеличаване на температурата на водата в бойлера се увеличават и топлозагубите.

 Трети вариант е да потърсите съответно икономични бойлери за баня или икономични бойлери за кухня в зависимост от нуждата ви от бойлер, като тук трябва да разясним отново, че икономията на бойлера не се измерва с мощността на нагревателя. Времето за загряване на водата, както вече споменахме зависи от температурата на входящата студена вода и мощността на нагревателя, а това опрделя консумацията. Колкото е по-студена водата или по-слаб електрическият нагревател толкова по-дълго ще работи за да подгрее водата до определените градуси и обратното. При по-мощен нагревател ще работи по-кратко, но ще консумира повече.

Съвет при ибор на бойлер

 Икономията на електрическите бойлери идва от минимизиране на топлинните загуби (при обемните електрически бойлери). Така бойлери с добра топлоизолация на водосъдържателя задържат топлата вода за по-дълго време и намалят времето за работа на нагревателя, а от там и спестяват ел енергия с по-рядко включване и по-малко работа на електрическият нагревател. Естествено относно икономията на енергия е важна и температурата на входящата вода. През зимата освен, че в помещенията е по-студено и водата е с много по-ниска температура.

 Важно е да се знае, че дебелината на топлоизолацията не решава качеството. Водосъдържателя на бойлера трябва да е добре опакован, да няма въздушни термомостове. Топлопроводимостта всъщност представлява провеждането на топлина през самата топлоизолация. Ниската стойност означава малко топлозагуби и добра топлоизолация. Топлопроводимостта се обозначава с λD и се измерва в W/mK. За определяне на топлопроводимостта λD в лабораторни условия се приема топлопроводимостта на даден материал при 10°С в сухо състояние (λ10, tr). 
 Топлопроводимостта показва какво количество топлина преминава за секунда, на квадратен метър през хомогенен материал с дебелина 1 m, ако температурната разлика между топлата и студената страна възлиза на 1°С.

 Това правило важи за обемните електрически бойлери, а при електрическите проточни бойлери икономичен бойлер неможе да има. Там нещата са съпоставими с електрическа консумация/температура на загряване и температура на входящата вода и дебита на бойлера. 

 Ние предлагаме изработка и монтаж на таймер за бойлери, които води до икономия на 10-12% ел енергия. 

 Доставка и монтаж на нови бойлери. Икономични бойлери цени.

 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo