Свързване на бойлер Теси

 Свързване на бойлер Теси към електрическата мрежа и водопровода се извършва от специализиран и правоспособен техник на бойлери. Свързването на бойлер Теси и какъвто и да е друг бойлер изисква умения и познания по електротехника и ВиК.

Свързване на бойлер Теси към водопровода

 Свързването на бойлер към водопровода е свързано с монтаж на тръби, меки връзки, спирателни кранове и възвратен клапан. Възвратният клапан е защитен клапан, които предпазва бойлера от прекомерно високо налягане. Въпросният възвратен клапан се монтира задължително на тръбата на студената вода на бойлера. Целта на клапана е да отвори при повишаване на налягането в бойлера.

 Налягането в бойлера може да се повиши над допустимото само при проблем с терморегулатора и термозащитата. Възвратният клапан на бойлера представлява механична термозащита, която над определено налягане на водата в бойлера отваря клапан през които изпуска налягането до нормалното ниво.

 Ето защо монтажа на възвратният клапан е задължителен. Спирателни кранове се монтират по желание, но са препоръчителни, особено при наличие на централно топлоподаване и бойлер.

Свързване на бойлер Теси към електрическата инсталация

 Много често клиенти свързват своя бойлер към електроинсталацията сами или наемат знайни и незнайни майстори да свършат това с цел икономия на средства. Свързване на бойлер Теси към електрическата мрежа не е сложно, но въпреки това се допускат много груби грешки. Почти всеки втори бойлер е свързан неправилно, не е занулен и не е зазимен.

 Схемата за свързване на бойлер е следната L – фаза, N – нула и задължително зануляване или заземяване на бойлера и корпуса на бойлера. Обикновено между кожуха на бойлера и водосъдържателя има фабричен мост.

 Желателно е да спазвате всички посочени знаци и да не променяте схемата на свързване, като разменяте местата на фазовият и нулевият проводник. Задължително се заземява и занулява бойлера.

 Никога не разчитайте на цветовата схема на електроинсталацията при свързване на бойлер Теси! Винаги проверявайте и отбелязвайте фазовият проводник. Доста често цветовата схема на кабела е сбъркана или не е спазена въобще.

 Важно; искаме да се знае от всеки, че свързването на бойлера към водопровода е еднакво отговорно както свързването на бойлера към ел мрежа. Използвайгте схемите на производителя и изпълнявайта изискванията стриктно. 

 Ние сме професионален сервиз за ремонт на бойлери по домовете, като предлагаме доставка и монтаж на нови бойлери.

Свързване на бойлер цена вижте тук.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo