Откриване теч от комини


Откриване на теч При наличие на теч от комин възможните варианти за причината са доста. Теча може да е причинен от повреда в обшивката на комина или от нарушена хидроизолация около самият комин. Но при наличие на теч от и около комина не е задължително винаги причината да е в самият комин или около него. Покрива, без значение от това от какъв тип е представлява цялостно хидроизолационно съоръжение. Има висока вероятност водата да прониква далеч от комина и да се движи по някои от хидроизолационните равнини, докато достигне самият комин от където да проникне надолу по етажите към сградата. Остава въпроса: А защо тогава прониква вода около комина, а не там от където навлиза?
 Отговора е: Водата преминава през плочите и през хидроизолационните системи точно там където е слаба точка, т.е има технологичен отвор в равнината.

Откриване теч от комин 

 Такива технологични отвори са комините, отдушниците на ВиК щранговете, отдушниците на вентилацията, преминаващи тръби и кабели и други отвори. Точно около тези технологични отвори реално слиза вода и влага надолу по етажите. Водата навлиза през покрива и следователно теча е от покрива или комина, но точното местоположение се открива и локализира единствено и само с термографско обследване за откриване на теч от комина или покрива. В противен случай рискувате многократна преработка на комина и обшивките около комина без никакъв резултат.

 Точността на термографският метод и анализ за откриване на скрити течове от покрив с помощта на термокамери гарантира точното място на проникване на влага и вода, ане местото пхрез което прониква към сградата, защото към сградата водата прониква винаги там където има технологичен отвор, но не винаги навлиза в хидроизолацията от там. Термовизионното обследване ви гарантира точност, с която няма да губите време и пари.

Почистване и отпушване на улуци и водосточни тръби.  Ремонт, смяна и монтаж на водосборни казанчета, тръби водосточни и улуци.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo