Откриване на теч цени

 Гаматерм ООД има следната ценова листа за откриване на скрити течове в къщи и апартаменти за София и страната (ценовата листа е в сила 01-01-2017 година). Откриване на течове с камера без къртене:

За посещение на адрес в град София -  Цена: 30,00 лв.

За обследване за теч на първото помещение (до 18 м2) -  Цена: от 140,00 лв., а за всяко следващо помещение, след първото - Цена: 40,00 лв.

Ако се търси скрит теч на тераса, балкон или покрив, работим със следните цени:

За посещение на адрес за град София -  Цена: 30,00 лв.

За обследване до 18 м2 -  Цена: от 178,00 лв., а при необходимост от обследване от 18 до 180 м2 - от 4.10 лв на линеен (при борд или парапети ) или квадратен метър.

За обследване над 180 м2 - по договаряне.

Откриване на теч цени 

Забележка:  Клиентите трябва да знаят, че откриването на скрит теч е търсене на причината. Това налага обследване на проблема до неговото откриване. Понякога се налага обследване на по-голям брои помещения и обследване за теч на нестандартни помещения, като подтавански помещения, мазета и други. Цените за такива помещения се определят на място от термографа на фирмата или след консултация по телефона.

 След завършване на изследването, фирма Гаматерм ООД може да Ви изготви заключение за причината на теча на място, така наречен термографски доклад. Доклада от термовизионното обследване на теча съдържа описание с думи и се изготвя по стандарти. При изискване от поръчителя се издава и снимково приложение към протокола. Издаваме  следните документи удостоверяващи причината за скрития теч:

Оферта за отстраняване на теча - Цена: Безплатно 

Официален констативен протокол(доклад) за липса на теч от инсталация - 85 лв.

Официален констативен протокол за причината и мястото на теча - Цена: 95 лв.

 Нотариално заверено копие на протокол - Цена: 180,00 лв+ цената на  протокол  (95 лв)- при нужда от нотариално заверен документ.

Всички цени са без ДДС. 

 Офертата за отстраняване на теча се получава от един до три работни дни на имейл адреса, който сте оставили за контакт ил  по телефона, в зависимост от желаниетоп на клиента. При спешни и неотложни случай оферта се дава до 2 часа след обследването.

При отстраняване на теча получавате гаранция за качеството на извършената услуга.

 Доверете се на професионализма ни в областта на скрититте течове, ние ще сме Ви само от полза. Работим с термокамери на световният производител FLIR.

Термограф ниво ІІ с дългогодишен опит. 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo