Ремонт на осветителни тела - осветление

ремонт и монтаж на осветителни тела Осветителните тела придобиха много моделен дизайн и предназначение. През последните години се промениха и материалите на изработка на осветителните тела. Работната температура на някои осветителни тела нагрява тоководещите части и ги амортизира и износва по-бързо. Примерно при осветителни тела при които фасунгите са над осветителният елемент бил тои с нажежаема жичка или халогенна лампа.

 Топлината отделена при процеса нагрява в пъти повече ел кабел и фасунгата и така я уврежда по-бързо. Това важи в пълна сила за полилеи и плафони  използващи електрически крушки с по-голяма мощност или електрически крушки които при работата си отделят по-голямо количество топлина. Такъв тип крушки са халогените и металхалогените, както и осветителните крушки с нажежаема жичка. Най-малко топлина отделят енергоспестяващите  лампи и луминисцентните лампи. Останалите лампи прегарят и нагряват силно кабели и фасунги. Като най-енергоспестяващи могат да се обявят LED лампите.

Ремонт на осветителни тела - осветление

 Друг елемент които се поврежда често е трансформаторите от 220v на 12 V за слаботоковото осветление, предимно от тип луна. Напоследък навлязоха широко осветителни тела със 12 V напрежение на крушките.

 Не е рядко се налага и смяна на стъкларията и други нестъклени елементи по осветителното тяло. Ремонта на освитетлните тела е свързан винаги с демонтаж на осветителното тяло освен смяната на фасунга и електрическа крушка. При по-стари осветителни тела извършваме изцяло почистване и реставриране на осветителното тяло. Сменяме всички кабели, фасунги, клеми и електрически крушки на осветителното тяло и го монтираме отново. Реставрацията на осветителното тяло му гарантира още толкова години експлоатация колкото е искарало до тогава. 

 Ние съветваме всички наши клиенти, имащи стари осветителни тела да не ги заменят с нови.  Извършваме ремонт, демонтаж и монтаж на осветителни тела от всякакъв тип и модел с гаранция. Ремонт на стълбищно осветление 24/7. 

 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo