Монтаж на фурни и готварски печки

 Фурните комбинирани със котлони образуват цялостна готварска печка за открит монтаж. Фурните отделно от котлоните са уреди за вграждане и са известни, като фурни за вграждане. Двата вида фурни обикновенно не са окомплектовани със кабел и необходимите електрически пособия за включване към електроинсталацията.

 Готварската печка се монтира на пода като се нивелира спрямо пода и се връзва електрическата част спрямо напрежението на което ще работи 220 v или 380 V. Електрическите готварски печки могат да работят както с еднофазно напрежение така и с трифазен ток, като за целта се променя електрическата схема на вързване и кабела за включване към електрическата мрежа. В единят случай кабела е многожилен с трижила, а в другия многоожилен с пет жила или четери жила.

Монтаж на фурни и готварски печки 

монтаж на фурна и печка

 Фурните за вграждане се монтират в шкаф, като преди това се извършва електрическото вързване на кабела към мрежата.  Когато се монтира фурна или готварска печка трябва внимателно да се занули или заземи спрямо електрическата инсталация към която се включват и ще работят.

 Цените за монтаж варират от 74 лв до 118 лв без материалите необходими за монтажа и връзването към тока. Обикновенно електрическите фурни и готварски печки са един от най-големите консуматори на електроенергия и най-мощни електроуреди. По тази причина е желателно да се подвърдват към ел.захранването посредством твърда връзка или усилен щепсел и контакт, за да нпредизвикат авария.

Пофесионален монтаж на електро уреди по домовете от сервиз за монтаж и ремонт на фурни и електро уреди Гамаремонт. Опитен електротехник за София. Електро услуги за София с гаранция 0895 012345

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo