Монтаж на електромери - електротехник

 Електромерите се делят основно на два вида – еднофазни и трифазни и след това по мощност или номинален ток. Електромерите служат за отчитане на електронертията кансумирана от даден потребител. Старите електромери са с въртящ се дсик и са механични докато по-новите са напълно електронни и с дисплеи за показанията. Електромерите биват още еднотарифни и двутарифни и многотарифни. Могат да се монтират директно и през токови трансформатори в зависимост от консумираната ел.енергия, коята трябва да отчита електромера. Една част от електромерите имат вграден тарифен часовник а други им трябва импулс от тарифен часовник обикновено монтиран в същото електро табло за прехвърляне от една към друга тарифа.

Монтаж на електромери Монтаж на електромери

 Ние доставяме и монтираме електромери от всякакъв вид и мощност. Най-често се налага използването и монтирането на така наречените преочитащи електромери. Монтажа на такива контролни електромери се налага когато един имот е с една партида , а се ползва от няколко лица или фирми. Налага се монтаж на контролни и преотчитащи електромери и с цел проследяване за кражба електроенергия. Най-основно се монтират за да се засече дяла на електроенергията, които е употребил. Монтажа на електромер на място където не е имало такъв е свързан със направа на изводи и входове от електрическата захранваща инсталация и монтажа на предпазител за самият електромер. 

 Вида и мощността на електромера се изчислява от професионален електротехник в зависимост от сечението на проводниците и кабелите и партидата която имате, като се вземат впредвид и консуматорите в даденото помещение, сграда или цех. Изчисленията се правят на база електрическо замерване на консумацията в максимално натоварване.

 Ако потреблението е по-високо електромера не се монтира директно, а през токови трансформатори.

Монтаж на контролен - преотчитащ електромер

 След като се монтира преочитащ контролен електромер се записват показанията и се настройва часовника на съответнотовреме, като часовника трябва да се сверява два пъти в годината при смяна на времето, освен при автоматично настройващите се часовници. Ако в електромера няма вграден тарифен часовник се монтира допълнително за да се следи нощната и дневната консумирана електроенергия, която е на различна цена.

 На пазара са разпространени надеждни и точни електромери от модулен тип, които са с големина на автоматичен предпазител и монтажат остава незабележим. Електромера се събира в електрическото табло и там се правят връзките. Тарифните часовници също предлагат модулен вариант. Модулните електромери и тарифни часовници са по-лесни за монтаж и не се виждат. При монтажа на такива електромери и часовници не се пробива и не се разкъртва. Има разнообразие и от монофазни и трифазни електромери с вградени часовници.  

 Цени за монтаж на електромери и тарифни часовници може да виидите в сектор цени или да получите след консултация на тел. 02/4448778

Монтаж на електромери от професионален електротехник.

Смян на ел табло цени от 90,00 лв с ДДС ......... .. . . . . ... 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo