Монтаж, демонтаж и ремонт на ел табла

При всички електрически табла остаряването и амортизирането на самото ел.табло е свързано с образуване на нагар и окис по тоководещите части, което от своя страна създава по-восоко съпротивление и нагряване на самите проводими части на таблото, електрическите кабели и предпазителите. Всичко това прави работата на таблото неефективна и създава опасност от пожар и къси съединения. Ние извършваме профилактика на нагарите по бушони, шини и предпазители на електрическите табла и тяхната подмяна с нови при нужда.

Монтаж, демонтаж и ремонт на ел табла 
смяна и монтаж на ел.табло

Извършваме и подмяна на стари  ел табла със стари предпазители-бушони с нови ел табла оборудвани със модерни електрически автоматични предпазители. Смяната на ел.таблото се извършва без къртене. Ние сменяме електрическото табло за около 1 час на цена до 110 лв със включени материали и труд без да къртим и разбиваме стените Ви, като осигуряваме доставка на предпазителите и кутията за табото.

Ремонтираме и заменяме апартаментни електрически табла с нови автоматични предпазители, стари  ел табла с бушони, ел.табла за управление в производството, апартаментни ел табла и електромерни електрически табла. Монтираме фотоклетки, електромери, гнезда за бушони, бушони, автоматични предпазители, контактори,  стълбищни автомати, релета за време и тарифни часовници.

Изработваме метални шкафове за ел табла и изграждаме нови електро табла. Екип от професионални електротехници извършва и ппреместване на електрически табла и удължаване на захранващи кабели и електрически проводници и кабели. Смяна на ел табло от професионален ел техник с гаранция 24 месеца.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo