Стълбищно осветление с фотоклетка

 Стълбищно осветление с фотоклетка се изгражда все по-често поради финансови съображения. Фотоклетката се монтира към управлението на стълбищното осветление като реле, което контролира работата на осветлението. Целта на фотоклетката е да прекъсва подаване на електрическото захранване към осветлението при наличие на нормална осветеност, т.е естествена светлина. Фотоклетката е балон в които има метал във вакуум. При облъчване на някои метали със светлина те отделят електрони и така се контролират контактите  НО/НЗ. Това е така нареченият фотоефект.

Стълбищно осветление с фотоклетка 

 Стълбищно осветление с фотоклетка или стълбищно осветление с датчик за движение могат да се изградят при съществуващи вече осветителни инсталации. Съществуващите осветителни инсталациии на поо-старите сгради са предимно стълбищно осветление с реле за време. Преработката може да се извърши като към старата ел инсталация се добавят датчици или като се заменят старите осветителни тела с вградени датчици. При монтаж на клетки и датчици и свързване към съществуващи осветителни тела е необходимо да се изчислят ъгъла на обхват на датчиците и тяхната изходна мощност. 

 При входове на жилищни сгради с едно или две осветителни тела по-добрият вариант е да се заменят осветителните тела, като се използват плафони с вградени датчици и фотоклетки. Стълбищното осветление с фотоклетка има възможност за настройка на времето за работа, както и осветеността на работа. Това означава, че включването на осветлението при преминаване през обхвата ще зависи от настройката на осветеност (по-светло, по тъмно), продължителността на работа оот времето на настройка на таймера.  

Преработка на стълбищно осветление 

 Има възможност за преработка и на старата система за стълбищно осветление, като се монтира фотоклетка и управление, което прекъсва захранването при залепнал бутон. Така направената преработка на стълбищно осветление носи икономии на електроенергия от 15-25%.

 Сервиз Гамаремонт ОООД предлага изграждане и ремонт на стълбищно осветление с фотоклетка, преработка на стълбищно осветление, откриване на късо съединение и смяна на електрически кабели. Разполагаме с професионален ел техник за откриване кражба на ток от стълбищно осветление, като след откриването на нарушителя отстраняваме незаконната ел връзка и издаваме констативен протокол за кражбата с евентуални прогнозни данни за обема на откраднатата ел енергия в kW/h за месец.

 Цени за монтаж и ремонт на стълбищно осветление с фотоклетка се изготвят на място след оглед на място от наш електротехник или да се запознаете с цените на тел 0882 285 230.

Стълбищно осветление със сензори за движение 

 Цени за доставка и монтаж на плафон с датчиик от 37,00 лв до 49,00 лв с включени труд и материали. Цените зависят от вида на плафона, марката на продукта и вида на лектрическата крушка. 

Професионален електротехник за електро услуги в София 0895 012345 - денонощно!

 Ето и принципна схема на фотоклетка:

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo