Подмяна на стълбищно осветление

 Стълбищното осветление е предназначено да осветява общите части на жилищните сгради. Това са стълбища, мазета, коридори и фоайета.  Целта на осветлението е да работи само при нужда и да се управлява автоматично, като включването му да се извършва от най-възловите места в сградата, така че да осигурява безпроблемно използване на общите части.  Стандартното осветление на общите части може да бъде изпълнено по различни ел схеми.  При увреждане или нужда от преработка на ел схема се касае за подмяна на стълбищно осветление.

Подмяна на стълбищно осветление 

 Почти всички сгради до 2005-2006 година са със старата ел схема на стълбищно осветление реле за време – бутон – осветително тяло.  Тази система може да се изпълни по няколко начина с различен брой жила за управление и различен брой кръгове.  Предимствата на тази система са много, но има един основен недостатък – включването на всички осветителни тела от даденият кръг без значение кои бутон е натиснат. Това генерира по-голяма консумация на л енергия от колкото е необходимо.

 Друг основен недостатък е трудната и скъпа поддръжка при наличие на залепнал бутон. Изхождайки от тези два недостатъка много жилищни кооперации са решили да извършат подмяна на стълбищно осветление във входа си като старата инсталация се преработва и се изгражда стълбищно осветление с датчици или стълбищно осветление с фотооклетка.

Преработка на стълбищно осветение

 Начините за преработка са няколко, но най-предпочитан и изгоден е монтажа на нови осветителни тела, плафони с датчик за движение. При монтаж на плафон със сензор се извършва демонтаж на старият плафон, монтаж на новият плафон, преработка на ел схема на стълбищното осветление в ел табло, демонтаж на релето за време (стълбищният автоомат), изключване на вригата на бутоните и евентуално след пускане в експлоатация се извършва настройка на самите сензори.  

 Гамаремонт извършва подмяна на стълбищно осветление в рамките на деня, като се ангажира с доставка и монтаж на новите плафони със сензор. Плафона със сензор за движение е стандартен, като има разлика в цвета на основата и стъклото.  Качеството на осветителното тяло определя и цената.

 Доставка и монтаж на плафони със сензор на цена от 47,00 лв с включени труд и материали. Гаранция 24 месеца. Цени за ремонт на стълбищно осветление вижте ТУК.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo