Подмяна на ел инсталация

 Подмяна на ел инсталация се налага при основни ремонти, промяна на начина на ползване на имота или при сериозни повреди и аварии по ел инсталацията. При подмяна на ел инсталация се извършва смяна на електрическите кабели, смяна на ел таблото и смяна на електрическите контакти и ключове. Подменят се всички електрически връзки и части.

Подмяна на ел инсталация

 Подмяна на ел инсталация се извършва при заменяне на старата ел инсталация с нова, без да се променят мощности, сечения и местоположение на контакти, трасета и токови кръгове. Такава подмяна на ел инсталация се извършва при наличие на тръби. Възможно е да се извърши и при замазани и вградени кабели, но чрез рязане на канали в замазката и тухлата на зданието. При смяна на ел инсталацията и промяна на броя на токовите кръгове, сечението на кабелите, както и местоположението на захранващите линии и контактите вече се касае за изграждане на ел инсталация.
При такова положение е необходимо да се изготви нов проект. Това изискване не се спазва почти никога, което води до редица усложнения.

Видове кабели за изграждане на ел инсталация

 Електрическата инсталация може да бъде изпълнена с различни видове кабели в зависимост от нуждите: проводници и кабели СВТ, ПВ, ПВМ и други. Стандартните сечения на кабелите, които се използват при изграждане и подмяна на ел инсталация за битови нужди са 1,00 мм2, 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2. Захранващата линия от електромерното табло до апартаментното табло е от 6,00 мм2 или 10,00 мм2 в зависимост от предвидената мощност на партидата.

 Ние предлагаме качествени електро услуги за ремонт и изграждане на ел инсталации, подмяна на ел инсталации, смяна на апартаментно ел табло, откриване късо съединение, откриване и доказване кражба на ток, подмяна на електромери, автоматични предпазители и други.


 При нас може да заявите посещение на ел техник за консултация и оферта за подмяна на ел инсталация и изграждане на нова електро инсталация. Професионални електро услуги с гаранция. Ел техник с дългогодишен опит за София и страната 0895 012345.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo