Откриване на късо съединение

 Късото съединение е опасно, особено при неизправна електроинсталация и ел табло. Късите съединения се получават по различни причини и имат различни последствия. По правило късото съединение е всяко съединяване между фазов проводник и нулев проводник. Късите съединения могат да бъдат еднократни и многократни. За да функционира нормално окъсената електрическа инсталация или система трябва да се отстрани късото съединение или съединения. Откриване на късо съединение се извършва със специална апаратура за откриване.

Откриване на късо съединение 

 При поява на късо съединение се активират защити които изключват електрическото захранване в мрежата. Бързината на реакция на електрическата апаратура зависи от тока на късото съединение iп(t) и разстоянието на точката на късото съединение.  След спиране на захранването за да се открие мястото на съединяване на фазовият или фазовите проводници с нулевият или земният проводник се използват високочестотни генератори.  Въпросните генератори създават импулс, които се улавя от специален уред. Обследва се цялата дължина на проводника / ел кабел по които се предполага че има късо съединение.

 

Авариен ел техник за София 24/7 

 Откриване на късо съединение в жилищни електро инсталации се извършва по същият начин. Късото съединение може да е предизвикано от електроуред, удължител, разклонителна кутия или по дължината на ел кабел. Възможни са също къси съединения в електрическото табло или пробив в диелектрик на електрически контакт. Възможно е  окъсяването  да е произвело дефект и след това да няма късо съединение. Това са най-коварните къси съединения, които се проявяват в зависимост от товара на ел инсталация. Така при определени околни условия се получава пробив в диелектрика  (изолацията) и при други условия изчезва. Такъв род късо са рядкост но не са изключени. Възможно е късо съединение поради извършване кражба на ток, поради повреди в електрически печки и котлони или в електрически бойлери.

 Гамаремонт разполага с обучен екип от електротехници за откриване на късо съединение и отстраняване на къси съединения. Фирмата подържа дежурен електротехник за София. Професионални електро услуги с гаранция.

 Екипите ни са оборудвани с необходимата апаратура и техника з точно и бързо локализиране на проблема в електроинсталацията, ел табло или ваш електроуред. Извършваме отстраняване на повредата на място.

Цени за електро услуги. Цени за откиване на късо съединение се уточняват след оглед. 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo