Свързване на аспиратор към комин

 Аспиратора извежда въздуха от помещението в което е монтиран навън. За да извърши процеса е необходим въздушен път и отвор. Обикновено аспиратора се свързва към комин или се извежда директно навън през стена. Това са двата основни начина за свързване на аспиратор – свързване на аспиратор към комин или пробиване на отвор в стена с цел директно извеждане на въздушната струя от помещението.  За двата начина на свързване на аспиратор има нужда от отвор. Стандартният отвор за тази цел е ф 120 мм.

Свързване на аспиратор към комин 

 Комина е предназначен да осигури отвеждането на пушек от процеси на горене с помощта на естествена тяга. Комина преминава през всички етажи на зданието, като обслужва всички нива.  Всеки апартамент се свързва към комина на по-високо ниво над самият етаж, целта на това е да не се връщат пушеци и дим през розетката.  При свързване на аспиратор към комин трябва да се извърши включване към комина на етажа, а не към общият комин, т.е да се пробива нова дупка в комина за свързване на аспиратор.

 Тук трябва да отбележим, че комина и отдушника в баните са различни неща и работят на различен принцип. Предназначението на отдушника в баните и тоалетните  да осигури приток на въздух като извежда парите. Дебита е прекалено малък поради по-малкото сечение. Включването на аспиратор към отдушниците на баните и тоалетните е неправилно.  При включване на аспиратор в отдушника на баните, поради малката тяга се получава  обратен ефект. Миризмите и парите от аспиратора се нагнетяват в отдушника (поради липса на тяга) и излизат през вентилационните отвори на съседите над и под етажа на които е включен аспиратора. Отдушниците в бани и тоалетни са предвидни само за монтаж на вентилатор за баня с дебит до 100-120м3/Н.

източник на изображенето: forum.napravisam.bg

 При липса на комин е необходимо да се направи отвор в стената за извеждане на парите от аспиратора директно навън. При липса на взможност за свързване на аспиратор към комин и направа на отвор в стена за отвеждане директно навън ние препоръчваме използване на абсорбатори с филтри от активен въглен. 

 Гамаремонт извършва посещение с цел консултация за свързване на аспиратор към комин. Предлагаме още пробиване на отвор в комин и пробиване на отвор в стена.


 При направа на отвор в комин и свързване на аспиратор към комин трябва да се има предвид диаметъра и мястото на пробиване, както и самият начин на напарва на отвора. При извеждане на аспиратор директно навън чрез отвор в стената е необходимо да се монтира възвратна клапа и гравитационна клапа с решетка от външната страна на отвора.

 Сервиз за ремонт и монтаж на аспиратори предлага доставка и монтаж на нов аспиратор, пробиване на отвор в комин, свързване на аспиратор към комин и ремонт на аспиратори на място. 

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo